Folkehelseinstituttet har nå meldt at Coronasituasjonen i Norge går inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden. Corona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa da sykdommen er helt ny i Norge; det finnes ingen vaksine, ingen helbredende behandling, og ingen har immunitet. Derfor er eneste tiltak å hindre videre smitte, og vi må alle stå sammen for å forhindre smitten i vårt lokalsamfunn i en dugnad for å beskytte hverandre, og spesielt de eldre og svake. For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å legge ned helsevesenet, og hele samfunn. Det er viktig at vi forhindrer smitte, slik at færre får sykdommen og at vi bremser utbredelsen av smitten.
 
Helsefaglige råd til innbyggerne i Træna kommune er derfor:
• Vask eller sprit hendene ofte
 • Host vekk fra folk, helst i papir som kastes, ev i hender som vaskes umiddelbart eller om du må; i albuen
 • Droppe gruppefritidsaktiviteter
 • Ikke reis noe sted dersom det ikke er strengt nødvendig, særlig ikke utenlands, med fly eller kollektivtransport
 • Er du syk med luftveisinfeksjonssymptomer/feber, kontakt lege på tlf. 75095850
 • Unngå å besøke sykehjemmet dersom du viser tegn til luftveisinfeksjoner/feber, har vært i utlandet eller vært i storbyer i Norge de siste 14 dagene
 • Befolkningen anbefales å minimere sosial kontakt til det strengt nødvendige, inklusiv å holde en meters avstand til andre samt å ikke håndhilse eller klemme
 
Dessuten anbefales idrettslag, virksomheter og foreninger i kommunen å unngå reiser ut av kommunen, å kansellere alle arrangementer med mer enn 10 deltakere, slik som kino, årsmøter, fester osv. I tillegg overveie nødvendigheten av andre arrangementer - spesielt dersom det inkluderer folk som har vært på reise eller bor utenfor Træna kommune.
 
Dersom privat næring, spesielt matvarebutikk, serveringssteder, ferger og hurtigbåter ønsker hjelp med rådgivning omkring hygienetiltak for å minimere smittespredning så ta kontakt med legekontoret på telefon.
 
Har du hatt tegn til luftveisinfeksjon med hoste, tungpust, sår hals og feber er det viktig å unngå å utsette andre for sykdom - uansett om du har vært ute på reise eller ikke. I såfall kontaktes lege pr tlf for medisinsk vurdering.
 
For å beskytte de svakeste og mest mottakelige i samfunnet er håpet at vi sammen kan ta et felles ansvar i noen måneder og bremse utbredelsen av smitte i Træna kommune mest mulig. Sjekk kommunens hjemmeside og Folkehelseinstituttet (FHI) for informasjon om nye tiltak.
 
Med vennlig hilsen og takk for hjelpen!
 
Lawrence Rajakumar
Kommuneoverlege og smittevernslege 
Tlf. 75095850