Første skoledag er mandag 22. august kl: 08.30-11.30 Ta med niste.

Det vil være SFO (skolefritidsordning) fra 11.30-16.15 for elevene i 1.-4.trinn som har søkt plass.

Presentasjon av 1. klasse og andre nye elever, samt av nye lærere og andre ansatte.

Fra og med tirsdag 23. august er skolestart satt til 08.15 av hensyn til skoleskyss.

Velkommen til et nytt skoleår!

Kan være et bilde av tekst