For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegen i Træna kommune søndag 22.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020. Vedtaket kan lastes ned og leses via denne  linken