For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegen i Træna kommune søndag 29.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 22.03.2020.

Hele vedtaket kan lastes ned her