Kommunestyrets vedtak om karantene 29.04.20

Træna kommunestyre opphever lokale karanteneregler for tilreisende til Træna kommune fra 29.04.2020 kl 18:00

Kommunestyret opprettholder vedtak om karantene 22.04.20

Vedtak om karantene for tilreisende til Træna kommune kan lastes ned her

Endring i dagens vedtak finner dere i pnk 2: 

2) Vedtaket gjelder per 22.04.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Nordland fylke. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men dette kan endres om situasjonen endrer seg.

Eventuelle dispensasjonssøknader gjeldende dette vedtak behandles av kommuneoverlegen. Søknader stilles til sektorleder i den aktuelle sektor, eventuelt rådmann.


Vedtaket har virkning fra 22.04.2020 kl 18.00, og gjelder i 7 dager jfr. Smittevernloven § 4-1, bokstav d. Dette vedtaket gjelder til nytt vedtak er fattet.

Kommunestyrets vedtak om karantene 15.04.20

Kommunestyrets vedtak om «Karantene for tilreisende til Træna kommune» at den videreføres med en tilføying: Under kapittel Unntak, settes det inn et nytt avsnitt som lyder som følger: Eventuelle dispensasjonssøknader gjeldende dette vedtak behandles av kommuneoverlegen. Søknader stilles til sektorleder i den aktuelle sektor, eventuelt rådmannen. 

Vedtaket kan du lese her.

Kommunestyrets vedtak om karantene 08.04.20

Kommunestyrets vedtak fra 01.04.2020 ble enstemmig vedtatt videreført med en korrigering: Overskriften ble endret fra Karantene for besøkende i Træna kommune til Karantene for tilreisende til Træna kommune.

Vedtaket kan du lese her.

Kommunestyrets vedtak om karantene 01.04.20

1. Kommunestyret tar orientering fra rådmann/ tilfølge
2. Kommunestyret vedtar KARANTENE FOR BESØKENDE I TRÆNA KOMMUNE vedtatt av kommuneoverlegen 29.03.2020 etter Smittevernloven § 4-1 femte ledd.
3. Kommunestyret henstiller til kommunelegen om at han vurderer tiltakene forløpende og opphever disse når det er helsemessig forsvarlig.
4. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av korona-krisen, inntil videre avholdes som fjernmøter. I samsvar med «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19»
5. Kommunestyret ber administrasjon holde den politiske ledelsen løpende orientert vedrørende kostnadene som blir påført kommunen som følge av korona-krisen.
6. Kommunestyret vedtar i tillegg følgende karanteneregler for Træna kommune som gjelder inntil karantenevedtaket er opphevet:

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
• Hjemmekarantene gjelder i 14 dager fra du har ankommet Helgeland
• Skal ikke gå på skole eller jobb.
• Skal ikke reise innenlands eller reise utenlands.
• Skal ikke ta offentlig transport.
• Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
• Skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
• Kan gå tur ute, men hold minst 2 meters avstand til andre.