Træna kommunestyre har i møte 15. desember 2023 vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel «Træna 2030» skal revideres. Vår visjon «Træna=livskraft, kreativitet og mangfold» vil beholdes.

Revideringen vil ha fokus på det utfordringsbilde vi ser samt å fortsette forenklingen og tydeliggjøringen av samfunnsplanen som vårt viktigste verktøy for en langsiktig og bærekraftig utvikling og et politisk retningsvalg av Trænasamfunnet.

Fremdriftsplanen er:

AktivitetTidspunkt

Medvirkningsaktiviteter:

  • Åpent folkemøte (Husøy og Selvær).
  • Møte med lokalt næringsliv og lokale investorer.
  • Møte med lag og foreninger.
  • Møte med ungdomsråd.
  • Workshop med skole.
  • Møte med seniorer og eldre.
  • Møte med bosatte innvandrere.
  • Digital undersøkelse fra medborger og besøker til kommunen.

 

Januar 2024
Arbeidsgruppa ved samfunnsplanlegger lager et utkast til samfunnsdel April 2024
Styringsgruppen bestående av samfunnsplanlegger, ordfører Trond Vegard Sletten og politiker Lena Holmen ferdigstiller planutkastet på et arbeidsmøte April/mai 2024
Formannskapet legger planutkastet ut på høring Mai 2024
Innarbeidelse av høringsuttalelser og innspill August/september 2024

Vedtatt planstrategi 2024 – 2028 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel finner du HER