I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-12 og fastsatt Planprogram (21.06.2017) varsles det med dette oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel – Træna kommune.

Asplan Viak AS er innleid som ekstern ressurs og det vil som en del av oppstarten med planarbeidet arrangeres en Workshop / møte med invitert næringsliv, politikere samt øvrige interesserte på Rådhuset Husøy 23. oktober 2018 fra kl. 18:00 til kl. 20:00. (Se Facebook-arrangement her)

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller heidi.martens@asplanviak.no innen 15. november 2018.

Spørsmål om planarbeidet rettes til Heidi Martens telefon 938 52 896.

Her kan du lese:
Vedtatte planprogram (pdf)
Arbeidsopplegg sammen med ekstern konsulent (pdf)