Etter at alle stemmer er talt er det endelige valgresultatet fra kommunestyrevalget i Træna kommune klart.

Valgprosenten i Træna kommune var i år på 70,25%

Når alle stemmene er talt og det er tatt høyde for personstemmer og slengere ser mandatfordelingen i det nye kommunestyret slik ut (etter ny kandidatrangering):

Arbeiderpartiet: 8 mandater
Jan Helge Andersen
Marianne Olsen Sjøset
Bjørn Olsen
Trond Vegard Sletten
Jan Agnar Willumsen
Kristine Monsen
Ida Karoline Willumsen Holmen
Nina-Karin Blomsø

Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: 3 mandater
Per Pedersen
Lena Holmen
Geir Anders Sjøset

 

Hvis du ønsker å lese mer kan du laste ned følgende rapporter:
Mandatfordeling Kommunestyrevalget 2019
Endelig resultat - Representanter
Kandidatstemmetall per parti
Mandatfordeling - beregning av kvotienter og antall mandater til listene
Ny kandidatrangering per parti
Endelig resultater - partisammendrag - slengerstemmer