Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort og ca 300 000 valgkort på papir.

Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.

En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme.
Å få valgkortet er første og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg.
I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. I år sendes også valgkortene ut digitalt. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiltelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere. 

Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt.

Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 10. september. På valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Sendes til din digitale postkasse og varsler deg på SMS
Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De sm bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformsjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkortet tilsendt på papir.