INFLUENSA- OG CORONAVAKSINEN HAR KOMMET OG VI TILBYR

«DROP IN» - VAKSINERING

Fredag    13.10.23     Tirsdag      17.10.23

        Torsdag  19.10.23      Onsdag    25.10.23

KL 13.00 – 15.00 Ved legekontoret på Husøy.

 

Influensavaksine og coronavaksine kan settes samtidig

Hvis du ikke kan møte på disse tidspunktene er det mulig å avtale egen tid for vaksinering ved å ringe legekontoret   PÅ  Tlf 750 95 850

  Det koster kr 100,-  å få satt vaksinen

 

Informasjon om risikogrupper kan du finne på Helsenorge.no

MÅLGRUPPER INFLUENSAVAKSINE

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 • Barn og voksne med:

 

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Mer informasjon på:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Ta kontakt med legen dersom du er usikker på om du tilhører risikogruppene.

 

Risikogrupper/Underliggende risikofaktorer coronavaksine:

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som risikogrupper:

Alder 65 år og eldre

Enkelte alvorlige helsetilstander hos personer 18 - 64 år*

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)* 
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

Andre underliggende sykdommer/helsetilstander

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året** 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag