I dag vil pasienter i sykehjem bli ferdigvaksinert. 

For pårørende som ønsker å komme på besøk: 

Sykehjemmet vil åpne for besøk om 1 uke. 

Grunnene til at vi holder sykehjemmet "stengt" ytterligere 1 uke, er anbefaling fra FHI og kunnskap om beskyttelse og immunitet. 

 

Kommunelegen ønsker imidlertid å takke alle for tålmodighet og innsats og minner om at vi fortsatt må overholde smittevernreglene.