Siden det er besluttet at Hurtigruten kun skal gå fra Bodø og nordover har jeg iverksette tiltak for å imøtekomme transportbehovet for gods fra Sandnessjøen – Bodø.

I den forbindelse utvides ruteplanen for Kystgodsruten til også å gjelde Sandnessjøen. Turene som utvides er tirsdag og torsdag turene fra Bodø. Fartøyet vil være i Sandnessjøen henholdsvis onsdag og fredag mellom kl. 07:00 og kl. 09:00. De vil da kun foreta lasting og lossing før de retur til Bodø etter dagens seilingsmønster.  

 

Telefon nummer for å kontakte fartøyet er : 97 16 34 41
 

Med vennlig hilsen

Bent-Joacim Bentzen

Fylkesråd for samferdsel