Træna kommune har mottatt kr 250 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunal kompensasjonsordning (covid-19)

Mål
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Krav til bruk av midlene
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av stenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 

Støtten gjelder for omsetningssvikt 2021.
Støtten skal være med på å kompensere for omsetningssvikt januar, februar og mars 2021.
Det kan gis støtte for 2020 etter skjønnsmessig vurdering.

Statsstøtteregelverk
Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Søknadsfrist 
7. mai 2021

Krav til vedlegg/dokumentasjon
Regnskap 2019 og 2020, hvis tilgjengelig
Beskrivelse av eller dokumentasjon på inntektsbortfall 1. kvartal 2021.

Behandling av søknader
Søknadene behandles av formannskapet i Træna kommune - målet er at søknadene skal være behandlet på formannskapets berammede møte 20. mai og støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak.

Kontakt og mer informasjon
Går du i tanker om å søke støtte? Trenger du hjelp og rådgivning rundt utvikling av din bedrift?
Ta kontakt med Utviklingssjef Moa Björnson - E-post: moa.bjornson@tranakommune.no - telefon 47 47 80 16

Hvis du har spørsmål om søknadsportalen eller denne kommunale kompensasjonsordningen -  ta kontakt med 
Saksbehandler Gunn Eliassen - E-post gunn.eliassen@trana.kommune.no - telefon 750 95 811

 

Gå til søknadsskjema her