Bildekreditering: Trygg trafikk.

 

Fokus på trafikksikkerhet i kommunene har god effekt

Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene har ført til at kommunalt ansatte oppfører seg sikrere i trafikken og tenker mer på trafikksikkerhet i hverdagen. Det kommer frem i en ny TØI-rapport laget på oppdrag fra Trygg Trafikk: https://www.tryggtrafikk.no/media/pressemeldinger/fokus-pa-trafikksikkerhet-i-kommunene-har-god-effekt/ .

 

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Her kan dere lese mer om hva Trafikksikker kommune innebærer: Trafikksikker kommune - Trygg Trafikk

 

Rapporten fra selve godkjenningsmøtet kan dere lese her: https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2024/06/Rapport-Godkjenning-Traena-Trafikksikker-kommune.pdf

 

Træna kommune oppfordrer alle sine ansatte, innbyggere og besøkende om å vise hensyn i trafikken og være gode rollemodeller.

 

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med Træna kommune på telefon 75095800 eller post@trana.kommune.no