Kommunestyret vedtok 22.04.20 en kraftig henstilling til hytte- og båtfolk å begrense sine reiser til- og overnattinger  i  Træna kommune. 

Hele vedtaket kan lastes ned og leses her