Til innbyggere, lokale aktører og besøkende på Træna – her følger en kort status om hva som skjer med prosjektet Træna 365. 

Planleggingen for realisering av prosjektet Træna 365 med hotell, potensielt museum, samlingslokaler, kai, badebrygge med mer går fremover. Investorene som besøkte Træna i begynnelsen av juni er nå klare for å emitteres inn i Utviklingsselskap Træna 365 AS. Det planlegges en generalforsamling den 10.august der grunneierne av tomten (Geir Sjøset m søsken), første utbygger av trinn 1 (House by the Sea AS) og investorene (Laho AS) blir aksjonærer i selskapet. Gjennom emisjonen sikres nok kapital  til prosjekteringsfasen og til å overdra tomten. 

Utviklingssjef Moa Björnson blir frikjøpt og går inn i en 50% stilling i selskapet og House by the Sea AS vil også være engasjert videre. Fokus nå er å jobbe med planlegging og prosjektering videre mot utbygging.  

Træna Kommune har tidligere vært en del av Utviklingsselskapet Træna 365, men selger sin aksjepost når prosjektet nå kan stå på egne bein. (Vedtatt k-styre 15.7.21). Kommunen vil likevel være en aktiv samarbeidspartner også fremover, og er fortsatt eier av to enheter som per dags dato er under bygging i trinn 1. 

Med anledning av satsingen vil reguleringsplanen for Nordhusøy revideres noe. Hensikten med revideringen er kun mindre justeringer for å sikre plass til kai og bølgedemper slik at det vil kunne anlegges en småbåthavn. 

Etter emisjonen er gjennomført vil planlegging av hele utbyggingen fortsette – sammen med alle berørte parter. Mer informasjon gis senere i august! 

Til da ønsker vi alle en fortsatt god sommer! 

PS: Byggebloggen kan følges her