I kommunestyremøte datert 15.12.2023 ble det besluttet å opprette et styre i Træna Frivilligsentral sak 91/2023, med følgende sammensetning:

  • en politisk representant, 
  • en ikke-politisk representant fra Fellesrådet for eldre- og funksjonshemmede, 
  • to representanter for lag og foreninger på Husøy/Selvær og 
  • en representant for Ungdomsrådet 

 

På vegne av Træna Frivilligsentral oppfores nå alle frivillige lag og foreninger i kommunen om å melde inn aktuelle styrekandidater til epost: pernille.oijord@trana.kommune.no

Frist: 25. januar 2024. 

Spørsmål om styreverv kan rettes til Pernille Øijord på 93009959.