Helsedirektoratet anbefaler at alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole skal teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler.

 

Ansatte i barnehagen, skolen og elever ved Husøy skole kan hente selvtester i foajeen på Rådhuset:

Onsdag 29.12 mellom kl 12-14

Torsdag 30.12 mellom kl 12-14

Mandag 03.01 mellom kl 12-15

 

Elever i videregående skole

Alle elever i videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på skole første dag etter juleferien.

Kontaktinformasjon for utlevering av selvtester i Træna:

Henvendelser på ukedager ring legekontoret på 750 95 850 mandag - fredag mellom kl. 12-13.

På helligdager og helg ring vakttelefon på sykehjemmet på 905 36 221 for utlevering av selvtest.

»