Organisering

Træna Kommunes administrative beredskapsgruppe har møte en gang per uke. Der orienteres om aktuell situasjon, ny informasjon fra overordnede myndigheter drøftes og eventuelle tiltak planlegges. I den administrative beredskapsgruppe sitter rådmann og sektorledere. Kommuneoverlege deltar i disse møter ved behov. Kriseledelsen kan når som helst innkalles til møte da det er behov for det. I kriseledelsen deltar beredskapsgruppa, kommuneoverlege og ordfører. 

Situasjonen i Nordland

Kommunen deltar på ukentlige møter med Fylkesmannen i Nordland. Her orienteres om aktuell situasjon i fylket og kommunene kan ta opp aktuelle temaer til felles drøfting.

Situasjonsbildet i Nordland fra siste møte er som følger: 

  • 43 tilfeller i uke 47, som betyr 36,3 tilfeller per 100 000. Uken før var det 65 tilfeller per 100 000. Tallene viser nedgang.  
  • Ingen utbrudd i kommunale institusjoner 
  • 14 kommuner har registrert tilfeller de to siste ukene. Primært oppstår smitte i husstand, jobb/universitet, private arrangementer og barnehage/skole. Per nå er det innlagt 3 i Helse-Nord.

Situasjonen i Træna

Det er siden mars 2020 testet ca 124 personer 4 av disse er testet de siste 14 dager. Totalt er 2 testet positiv, siden mars - smittesporing er gjennomført. 
Kommunen legger frem statusrapport hver 14.e dag på hjemmesiden. Hvis det er tilfeller av smitte i kommunen, vil dette bli informert om umiddelbart på hjemmeside, facebook.

Tilsyn i kommunen

Det vil bli ført uanmeldte, stedlige tilsyn med serverings- og overnattingsbransjen. Det skal bidra til å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i bransjene og til å opprettholde driften for serverings- og overnattingsstedene.

Øvrig

Vi oppfordrer alle til å holde seg ajour og overholde nasjonale retningslinjer, råd og veiledning i forbindelse med julen og besøk på tvers av kommuner. 
Nyttig og oppdatert info finns til enhver til å finne på www.fhi.no