Det er siden mars 2020 testet ca 149 personer 8 av disse er testet de siste 14 dager. Totalt er 2 testet positiv, siden mars - smittesporing er gjennomført. 

Kommunen vil framover kom med en liten stausrapport hver 14 dag. Men skulle det mot formodning være noen som tester positivt i kommunen så vil dette bli lagt ut på vår hjemmeside og facebook så snart som mulig.

 De første vaksinene er ventet til Træna i første uka av januar og det er sykehjemsbeborne som vil bli prioritert i første omgang.