Har du bodd i Træna?

EmpowerUs er et forskningsprosjekt ledet av Maiken Bjørkan og hennes medarbeidere. Prosjektet ble iverksatt i oktober 2022, og har som mål å finne tiltak som kan gjøre sårbare kystsamfunn mer inkluderende og robuste for fremtiden. I denne anledning har EmpowerUS, i samarbeid med lokale i Træna, utarbeidet en spørreundersøkelse som er rettet mot folk som har flyttet fra Træna. Undersøkelsen er anonym, tar max 5 minutter å gjennomføre, og vil bidra i viktig arbeid med å gjøre Træna til en enda bedre plass å bo.

Du kan svare på undersøkelsen ved å klikke på linken under:
https://response.questback.com/kunnskapsparkenhelgelandas/empowerus

Vi setter stor pris på din tid og deltakelse!

 

Les mer om EmpowerUs-prosjektet på linken under:

https://empowerus-project.eu/