• Tiltak og prosedyrer for treningsrommet, hallen og svømmehallen er utarbeidet i samarbeid med idrettslaget 
  • Treningsrommet åpner fra i dag – maks 10 personer samtidig
  • Hallen åpner for barn og unge 
  • Svømmehallen åpnes forutsatt vakthold
  • Vakter vil følge opp tiltakene
  • Krav til at alle firma som skal jobbe i kommunale bygg i Træna bruker munnbind
  • Sosial kontakt i hjemmet begrenses til 5 personer
  • Sykehjemmet vil fortsatt være stengt for besøkende fram til alle beboerne er ferdigvaksinert. Det er forvent at alle er vaksinert i løpet av uke 5. 

Her finner du flere faglige råd og anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet