Sjøfartsdirektoratet har vært på revisjon i Boreal. Som resultat har de foreløpig trukket tilbake styringssertifikatet som igjen påvirker alle fartøyene. Det er det såkalte DOC-en som er trukket tilbake.

Det er iverksatt en dialog med rederiet vedrørende en plan for hvordan Boreal skal komme seg ut av situasjonen. Træna kommune har ingen detaljer om hvilke avvik som er avdekket. Sjøfartsdirektoratet understreker at seilingsnekten nødvendigvis ikke blir stående lenge. Det stilles krav til en plan for å utbedre avvikene, og når planen er godkjent, kan rederiet få en midlertidig seilingstillatelse på inntil 3 måneder.

Nordland fylkeskommune har satt krisestab. Det arbeides med å sette inn alternativ transport i dag. 

Træna kommune setter foreløpig ikke krisestab, men følger utviklingen nøye, og iverksetter tiltak der det er nødvendig og mulig.