Takk til alle som deltok på Idédugnad for hva vi skal gjøre med innovasjonsprispengen!.
Samlingene var veldig positive, og viste hvor mange gode idéer havfolket har. 

Vedlagt finns en sammenstilling av forslagene som kom opp.

 

Hva skjer nå? 

Idéene sammenstilles og bearbeides. Forslag blir lagt frem til politisk behandling etter nyttår. 

De som ikke hadde mulighet å bli med på idédugnaden kan melde inn forslag eller idéer til post@trana.kommune.no eller til moa@trana.kommune.no 

 

Grov sammenstilling av idéer så langt:

  • Mange av forslagene som kom opp handler om å fokusere på ungdommene i kommunen. 
  • Grendahuset som et allbrukshus blir nevnt i mange grupper og mange ser positivt på å fortsette pusse opp slik at det blir greit å vare der for både ungdom, foreninger og voksne. 
  • Mange vil ha innsatser som gir effekt her og nå, og som er synlige for folk flest. 
  • Det poengteres at det er bra med flere tiltak, men ønskelistene er lengre en tilskuddet så det må prioriteres og de fleste er enige i at det er bedre med få store tiltak enn mange små. 
  • Bolyst og trivsel i offentlig miljø, samt aktiviteter i utendørsmiljø kommer opp blant forslagene. 
  • Foreningsvirksomhet og aktiviteter for eldre også viktige. 
  • Satsting på innsatser som skaper lokal stolthet 
  • Flere forslag som kommer opp er gode idéer som kan arbeides videre med i andre prosjekter eller kan gjennomføres uansett innovasjonsprispengene.