En person ble i dag bekreftet smittet av Covid-19 i Træna kommune. Vedkommende er isolert i sitt hjem. Kommunelegen har gjennomført smittesporing.

Det er snakk om importsmitte fra utlandet.

Dette er Træna sitt 5. smittetilfelle siden pandemien startet i mars 2020 og tredje tilfellet i 2021. Disse tilfellene har ingen direkte forbindelse med hverandre, alle er/har blitt isolert etter nasjonale retningslinjer. Pr. nå så er situasjon under kontroll og det er ikke bekymring for at flere er smittet. 

Træna kommune vil samtidig oppfordre innbyggerne om å fortsette å holde avstand, vask hendene og host i albuen. Har du eller får du symtomer så ta kontakt med lege for testing. 

Viser forøvring til FHI sine temasider vedrørende Covid-19

 

Jan Helge Andersen
Ordfører
Træna kommune