Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftstiltak gjennom Polarsirkelen friluftsfond. 
Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.
Gjennom oppretelse av Polarsirkelen friluftsfond vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende. 

For 2020 settes det av 120.000,-, fordlet på 20.000,- på hver av våre medlemskommuner.

Se vedlegget som beskrifer fondets vedtekter og kriterier.

Friluftsrådets sider finner du på www.polarsirkelen-friluftsråd.no