Selvær vannforsyningssystem:

Vann levert fra Selvær vannverk har for øyeblikket lavere pH(surhetsgrad) enn tiltaksgrensene i Drikkevannsforskriften. Drikkevannsforskriftens grenseverdi for pH er 6,5-9,5.

Selvær vannverk leverer vann med en pH på 6,4 målt på siste månedlige vannprøve.

Kvaliteten vil være innenfor kravene innen 2 uker fra dags dato.

 

Råd til abonnentene: Tapp godt i 3 minutter før du fyller vann til drikke og matlaging.

 

Mer informasjon om pH i drikkevann finner du hos Folkehelseinstituttet på denne lenken: https://www.fhi.no/nettpub/stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/#ph-surhetsgrad

 

 

Husøy vannforsyningssystem:

Vann leveres nå fra Ramberget vannverk i påvente av ettersyn på Galtneset vannverk. Siste månedlige vannprøve fra Galtneset vannverk viste noe høyere verdier for klorid enn tiltaksgrensen i Drikkevannforskriften.

 

Råd til abonnentene: Ingen spesielle tiltak er nødvendig

 

Mer informasjon om drikkevann finner du hos Folkehelseinstituttet på denne lenken:  https://www.fhi.no/nettpub/stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/