Træna formannskap har i møte 14.05.2020 sak 27/20 vedtatt å legge ut forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for Træna kommune ut på en begrenset høring før endelig vedtak fattes. Frist for innspill settes til 8. juni 2020.

Dokumentene er, på grunn av den pågående pandemien, kun lagt ut på Træna kommunes hjemmeside. Dere kan også ta kontakt med Træna kommune - sentralbordet telefon 750 950800 og få tilsendt forslaget.

Planen finner du her