Kommunen har mottatt følgende ruteforslag fra Nordland fylkeskommune. 

Helgelandspendelen sommerrute

Helgelandspendelen vinterrute

Træna lokal

Fergeruter Træna og Lurøy