På grunn av Covid-19 har søknad om "Kulturmidler for 2020" blitt utsatt med frist 5. oktober 2020. Søknadene vil bli behandlet i formannskapet i løpet av høsten.

Pga få søkere så utvides fristen til 19.10.20

 

Kulturmidler 2020 - høst.docx

Skjema Kulturmidler 2020.docx