Torild Fogelberg Hansen er i kommunestyret 30. juni 2020 ansatt som rådmann i Træna kommune og vil tiltre stillingen 1. oktober.

Flere kjenner nok til Torild fra tidligere og da spesielt i Selvær, da hun og ektemannen – Stein -  har en fritidseiendom der. De flytter til Træna og vil bli å finne på Fløholmen og sikkert ofte i Selvær.

Torild har en bred kommunal bakgrunn fra Andebu- og Sandefjord kommune. Hun er i dag ansatt som rådgiver i kommunalsjefens stab i nye Sandefjord kommune, kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Jeg tror at Torild vil føre Træna videre i riktig retning og jeg har stor tro på at vi alle tar i mot henne og Stein med åpne armer.

Velkommen langt til havs begge to.

Jan Helge Andersen
Ordfører
Træna kommune