Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen.
Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert bosatt per 30. juni i valgåret.

Kommunen har ikke lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave.
Du kan undersøkte om du står i manntallet i kommunen ved å ta kontakt med Rådhuset på telefon 750 95 800 eller gå innom Rådhuset eller butikken i Selvær, der manntallet er lagt ut.