Flere medier melder at Lovund skyss har fått anbudet på Træna lokal. Træna kommune har ikke mottatt noen beskjed fra Nordland fylkeskommune (NFK) vedrørende dette.

Lovund skyss overtar driften av Træna lokal og dette fører til at også reservefartøyet vil være universellutformet. Anbudet ble lagt ut av NFK i høst og anbudet hadde da ikke krav om universell utforming. Træna formannskap sendte en henvendelse til NFK ang dagens reservefartøy som ikke er universell utformaet og at det var ikke aksetabelt å gå på nye 6 år med denne løsningen. 

Nå har Lovund skyss fått anslaget og med vedståelsefrist satt til 7. januar 2021 så er ingenting sikkert før da.