Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket om utreiseforbud for kommunalt ansatte i Træna kommune fattet av kommuneoverlegen 29.03.20, og konkludert med at vedtaket oppheves.

Vedtaket kan lastes ned her.