Træna kommunestyre har i møte 09.07.20 i k.sak 48/20 endelig vedtatt reguleringsplan Nordhusøy med vedlegg iht plan- og byggningslovens § 12-12
Vedtaket kan påklages iht §1-9 i pbl.

Tilhørende dokumenter kan lastes ned under her

SAKSPROTOKOLL – REGULERINGSPLAN- NORDHUSØY- SLUTTBEHANDLING
L-1905-901-A2-1000-220420
L-1905-902-A3-500-220420
L-1905-1001-A2-1500-220420
Merknadsbehandling- Reg.plan NordHusøy, Træna kommune endelig vedtak
1905-KU Strandeng og strandsump 220420
1905-Planbeskrivelse Nordhusøy 220420
1905-Reguleringsbestemmelser 220420
090320 Sjekklister Nordhusøy arealplan-ID 202001