Fra og med 8. februar 2022 kan barn, ungdom og voksne melde seg på kulturskolen på Træna. Opplæringen vil foregå tirsdag ettermiddag/kveld og fredager kl. 13.30 – 14.30. En kulturskoletime varer i 30 minutter ved instrumentopplæring. Samspill i band varer i 60 minutter.

Vi vil gi følgende opplæringstilbud

Instrumentundervisning

Opplæringen gir individuell undervisning ut i fra elevens alder og nivå. Elevene lærer grunnleggende teknikk med mulighet til å utvikle sine musikalske og skapende evner. Vi ønsker at elevene blir glade i å oppleve, lære og selv uttrykke seg gjennom musikken. Dersom det blir mange påmeldte, kan det hende vi setter sammen par/grupper ut i fra instrument, alder og nivå.

Vi tilbyr undervisning på:

  • gitar
  • piano for nybegynnere
  • slagverk for nybegynnere

 

Samspill/band

Dette er et tilbud for de som kan spille et instrument fra før. Typiske bandinstrument er gitar, bass, trommer, piano og vokal. Dersom du mestrer et annet instrument, kan dette også fungere. Opplæringen legger vekt på samspill. Et band blir satt sammen ut i fra antall søkere og hvilke instrumenter disse har erfaring med. Elevene vil i lag med lærer velge ut sanger som bandet øver på.

Pris

Påmelding til kulturskolen er for et semester om gangen. Vi følger grunnskolens årshjul med tanke på ferier og helligdager. Pris for et semester er 477 kroner. Man betaler for hele semesteret uavhengig om man går glipp av noen timer pga. sykdom eller lignende.

 

Hvordan søke plass på kulturskolen for deg eller for barnet ditt

Du søker kulturskoleplass ved å sende en mail til Andreas Kvåle Myksvoll (andreas.kvale.myksvoll@trana.kommune.no). Skriv navn, alder, telefonnummer og hvilket opplæringstilbud du ønsker. Dersom man ønsker instrumentopplæring må man skrive hvilket instrument man ønsker å lære. Dersom man ønsker samspill/band må man skrive hvilket instrument man kan spille og hvor lenge man har spilt dette.

Søknadsfristen er allerede om en uke, 1. februar. Ved fulle plasser på noen instrumenter eller samspill blir man satt på venteliste. Man kan søke senere i semesteret også, men sjansen for å få plass kan være mindre.    

Lærer på kulturskolen

På Husøy Kulturskole har vi en lærer og det er Andreas Kvåle Myksvoll. Han er utdannet innen musikk og har tidligere jobbet på Sogndal kulturskole og Bergen kulturskole. Han har også undervist i musikk i ungdomsskolen i en årrekke.