Vi kan med glede meddele at det vil bli kulturskole skoleåret 2022-2023.

En kulturskoletime varer i 30 minutter ved instrumentopplæring. Samspill i band varer i 60 minutter. Tegning og maling vil kjøres på 90 minutter.

Pris: kr 650,- for høstsemesteret og kr 750,- for vårsemesteret

Alle som ønsker å delta på kulturskolen må søke. Søknadsfristen er 23.august.

Vedlagt skjema levers til kontaktlærer ved skolestart eller sendes på e-post til liv.merete.edvardsen@trana.kommune.no

Oppstart av tilbud vil bli i løpet av uke 35 (29.08-02.09).

Vi tilbyr:

  • gitar
  • piano for nybegynnere
  • slagverk for nybegynnere
  • samspill/band
  • tegning og maling

 

Instrumentundervisning

Opplæringen gir individuell undervisning ut ifra elevens alder og nivå. Elevene lærer grunnleggende teknikk med mulighet til å utvikle sine musikalske og skapende evner. Vi ønsker at elevene blir glade i å oppleve, lære og selv uttrykke seg gjennom musikken. Dersom det blir mange påmeldte, kan det hende vi setter sammen par/grupper ut ifra instrument, alder og nivå.

Samspill/band

Dette er et tilbud for de som kan spille et instrument fra før. Typiske bandinstrument er gitar, bass, trommer, piano og vokal. Dersom du mestrer et annet instrument, kan dette også fungere. Opplæringen legger vekt på samspill. Et band blir satt sammen ut ifra antall søkere og hvilke instrumenter disse har erfaring med. Elevene vil i lag med lærer velge ut sanger som bandet øver på.

Tegning og maling

Ingen krav til forkunnskaper. Opplæringen gis i grupper. Muligheter for å stille ut til for eksempel UKM.