Herved lyses kulturmidler for 2019 ut. Lag og foreninger hjemmehørende i Træna kommune kan søke.

Søknad vedlagt fjorårets regnskap, budsjett for inneværende år samt aktivitetsplan må være Træna kommune, sentraladministrasjonen i hende

innen 2. mai 2019.

 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler og søknadskjema kan lastes ned her