Herved lyses kulturmidler for 2021 ut. Lag og foreninger hjemmehørende i Træna kommune kan søke.

Søknad vedlagt foråret regnskap, budsjett for inneværende år samt aktivitetsplan må være Træna kommune, sentraladministrasjonen i hende 

innen fredag 7. mai 2021.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler finner du her
Søknadskjema kan lastes ned her

Du kan også få retningslinjer og skjema ved å henvende deg i resepsjonen på Rådhuset, på post@trana.kommun.no eller på telefon 750 95 800.