Herved oppfordres alle i Træna til å foreslå kandidat til Træna Kommunes kultur og miljøpris. Nedenfor finner du retningslinjene for kultur- og miljøprisen.

 

Forslag med begrunnelse må være innkommet til Træna kommune innen 31. oktober 2018. Forslag og begrunnelse sendes inn på skjema du kan laste ned  her

 

 

RETNINGSLINJER FOR TRÆNA KOMMUNES KULTUR-

OG MILJØPRIS

 

 1. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller organisasjoner som på frivillig basis har gjort god innsats for kultur- og miljøarbeidet i Træna kommune. 
 2. Det forutsettes at mottaker er bosatt i Træna kommune.
 3. Formannskapet fatter vedtak om hvem kultur- og miljøprisen skal gis til.  Utdeling skjer på seinhøsten hvert år på et arrangement som er åpent for publikum.
 4. Forslag til kandidater fremsettes av publikum. Forslaget skal begrunnes.
 5. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen dersom ingen kandidater finnes verdig til en slik pris. 
 6. Formannskapet kan gi prisen til annen kandidat uavhengig av innkomne forslag.
 7. Prisen kan ikke tildeles personer som gjennom sitt profesjonelle arbeid gjør en innsats for kultur- og miljøarbeid.
 8. Fortrinnsvis skal kandidaten ha gjort god innsats for kultur- eller miljøarbeid over en viss periode.
 9. At prisen heter Kultur- og miljøpris betyr ikke at kandidater må ha gjort innsats på begge disse områder.  Det er tilstrekkelig at kandidatene har gjort god innsats innen ett av disse områdene.
 10. Prisen består av en sjekk pålydende kr 5.000,- samt en krystallvase eller lignende med inskripsjon.
 11. Beløpet reguleres av kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet.

 

 

 

Velkommen med forslag til Træna kommunes kultur og miljøpris!

 

 

 

 

Træna kommune

Liv-Hege Martinussen

Rådmann