Det vil bli avholdt konstituerende møte i Træna kommunestyre for valgperioden 2023 – 2027 den 
20. oktober 2023 fra klokken 08:30 på Grendahuset – Husøy

 

Saksliste:

Saksnr.          Tittel 

PS 62/23       Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 63/23       Referatsaker
Ref.sak 9/23         Valg av eierrepresentant - Revisjon Midt-Norge SA
PS 64/23       Kommunestyre- og fylkestingsvalget - Træna kommune 2023 - godkjenning av kommunestyrevalget
PS 65/23       Valg av formannskap 2023 - 2027
PS 66/23       Valg av ordfører 2023 - 2027
PS 67/23       Valg av varaordfører 2023 - 2027
PS 68/23       Valg av kontrollutvalg for perioden 2023 - 2027
PS 69/23       Valg av valgnemnd for perioden 2023 - 2027
PS 70/23       Valg av representant med vara til Polarsirkelrådet - Indre Helgeland Interkommunalt Politisk Råd - IHIPR
PS 71/23       Valg av representant til KS fylkesmøte 2023
PS 72/23       Valg av representanter til representantskapet i Helgeland avfallsforedling IKS - HAF for perioden 2023 - 2027
PS 73/23       Medvirkningsorganene eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd
PS 74/23       Konstituerende møte - orienteringer fra administrasjonen

 

Møtet er åpent for publikum