• Regjeringen har lyst ut midler som kan bidra til å gi ungdom erfaring i fiskeryrket i løpet av sommerferien 2022. Kommunen må søke og tilrettelegge
  • Målgruppen for tilskuddsordningen er ungdom mellom 12 og 25 år som ønsker erfaring med fiskeryrket under kyndig veiledning og i trygge rammer
  • Tiltaket skal gjennomføres tidligst fra og med våren 2022, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. desember 2022
  • Det forutsettes at fartøy og mannskap som benyttes har nødvendige sertifikater og tillatelser til å ta med ungdom på fiske
  • Tiltaket må ha en konkret plan for gjennomføring 

 

De som ønsker å delta i ungdomsfiske i løpet av sommerferien må søke om deltakelse. Gjennomføring forutsetter at det meldes om fartøyet og mannskap som har nødvendige sertifikater og tillatelser til å ta med ungdom på fiske.

Tilskuddet kommunen kan søke om dekker ikke lønnskostnader, noe som begrenser omfanget av et eventuelt tiltak

 

Vi ber med dette om at:

  • interessert ungdom melder dette til kommunen innen 17. mai 2022
  • interesserte eiere av fartøy og mannskap som fyller kriteriene melder dette til kommunen innen 17. mai 2022. Det bes om at det samtidig informeres om aktuell tidsperiode, hvor det kan være aktuelt å fiske og hvor det kan være aktuelt å levere fangst

 

Søknadsfristen for både interessert ungdom og eiere av fartøy med mannskap er altså 17. mai 2022.

 

Dersom det er spørsmål til ordningen, kan du lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/nfds-tilskuddsordninger/tilskudd-til-kommunale-ungdomsfiskeprosjekt/id2908526/ eller kontakte Torild Fogelberg Hansen, kommunedirektør, på tlf 905 03 566

 

Søknad og annen informasjon kan sendes: post@trana.kommune.no

 

Foto: jha@trana.kommune.no