Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Træna kommune har ved denne siste tildelingen mottatt kr 634 000 i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, som det nå åpnes for å søke om.

Søknadsfrist er satt til onsdag 24. november 2021.

Søknadene skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no