Træna formannskap legger Planstrategi 2024-2028 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel - Træna kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag ut til offentlig ettersyn. 

Frist for innspill er satt til 23. okotber 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gunn Eliassen (telefon 75 09 58 11 / E-post: gunn.eliassen@trana.kommune.no)

Innspill kan sendes Træna kommune pr post (adresse Rådhuset, 8770 Træna)  eller til E-post:  post@trana.kommune.no

Høringsdokumenter:
Saksfremlegg
Plandokumentet
Oversikt over prioriterte planoppgaver 
Kunnskapsgrunnlag - Træna kommune 2021 - Øykommuneprosjektet