Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

JODTABLETTER VED ATOMULYKKE

PLAN FOR DISTRIBUSJON AV JODTABLETTER I TRÆNA KOMMUNE

Hvorfor jodtabletter?

Jodtabletter er et beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. 
Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod (jod tabletter) blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjoldbruskkjertelen.

Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

Utlevering av jodtabletter:

Utlevering av jodtabletter vil foregå ved hovedinngang til rådhuset på Husøy i Træna kommune. Utlevering av jodtabletter utføres at ett helsepersonell og en representant for skolen.

Utlevering av jodtabletter i Selvær vil foregår fra Selvær legekontor.

Om det skjer en atomulykke må du holde deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt. Træna kommune ved kriseledelsen vil benytte kommunen sin hjemmeside og sosiale medier som informasjonskanal.

Hvem skal ta jodtabletter?

Om det blir aktuelt vil myndighetene gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. Myndighetene vil også gi råd om når tablettene skal tas. 

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke:

Se råd fra DSA (Direktoratet for sikkerhet og atomsikkerhet)  https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore