I forbindelse med årets TV-aksjon vil det tradisjonen tro bli arrangert Internasjonal Matdag i Trænahallen lørdag den 29. september kl 15.30.  Inntektene vil i år gå til

Kirkens Bymisjon. Årets TV-aksjon skal åpne dører og invitere flere inn i varmen. Fordi et møte kan endre liv – og flere møter kan endre et helt samfunn.

Det bli servert ulike retter fra mange forskjellig land.  Det blir også salg av kaffe og kaker samt lotteri med kosedyr som gevinster.

 

Pris:

Voksne           kr 250,-

Barn u/ 12 år kr 150,-

Familie            kr 550,-

(foreldre og barn u/12 år)