Dersom du har vært på reise og kommer fra utlandet.

For utlevering av selvtester i Træna kommune:
Henvendelser på ukedager ring 750 95 850 mandag - fredag mellom kl. 12-13.

På helligdager og helg ring vakttelefon på sykehjemmet på 905 36 221 for utlevering av selvtest.

Innreiseråd fra regjeringen, Følg linken:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/