Innreise fra utlandet og selvtest. 

 

Dersom du har vært på reise og kommer fra utlandet, må du teste deg.

For utlevering av selvtester i Træna kommune:

Henvendelser på ukedager ring 750 95 850 mandag - fredag mellom kl. 12-13.

På helligdager og helg ring vakttelefon på sykehjemmet på 905 36 221 for utlevering av selvtest.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/