Informasjonsskriv fra Oppvekstsektoren i Træna Kommune

 

Skole og barnehage holder stengt fra 12/03 kl. 18.00 til 26/3 2020 kl. 24.00. Det blir utarbeidet en plan for fjernundervisning/hjemmearbeid for skolebarn som må være hjemme.

Kommunen skal sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

 

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

Ansatte dette gjelder blir kontaktet direkte av kommunen og vil få tilbud om dagplass for barna.

 

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Standpunktvurdering kommer vi tilbake til.

 

Ved sykdom

Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen, som normalt, og om nødvendig til legekontoret.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

For elever som har hatt fravær av helsegrunner i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikke vært nødvendig å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med Carl-Henrik Buschmann på 750 95 835

For andre spørsmål kommer kommunen med egen telefonlinje i løpet av kort tid