Kriseledelsen i Træna kommune har i dag 4.januar hatt møte og vurdert lokale forhold og tiltak basert på regjeringens smitteverntiltak som ble presentert søndag 3.januar.

Nedenfor presenteres nasjonale påbud og forbud, anbefalinger og frarådinger samt tilpassede lokale tiltak som er gjeldende fra 4.-17.januar.

Per nå vurderes ikke Træna til å ha stort smittetrykk men kriseledelsen har i samråd med smittevernoverlege vurdert tiltak for å være føre var.

 • Kommunen innfører «rødt nivå» i barneskolen og barnehagen. Informasjon til foreldre og lærere sendes via skoleledelse. En ny vurdering gjøres 15. januar.
   
 • Rådhuset er fortsatt åpent men utleie av møtelokaler stoppes i perioden og det må gjøres avtale på forhånd dersom du skal besøke rådhuset.
   
 • Trænahallen og treningsrommet holdes stengt i perioden.
   
 • Vi oppfordrer alle til å utsette besøk til sykehjemmet de neste 14 dagene – unntatt i helt spesielle tilfelle, da tas det kontakt for konkret vurdering.

Kommunen oppfordrer innbyggere til å vise stor forsiktighet, følge alle råd og anbefalinger og til å teste deg dersom du får symptomer.

Regjeringen har innført følgende påbud og forbud, som også er gjeldende i Træna:

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg gir regjeringen følgende anbefalinger og frarådinger, som også er gjeldende i Træna:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort - alle øvrige bør unngå private besøk.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Kommunale bygg vil være stengt for slik aktivitet i perioden. Trænahallen og treningsrommet holdes stengt i perioden.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Dette for at det skal være mulig å holde avstand
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. For ansatte i Træna Kommune avtales det med nærmeste leder dersom du skal ha hjemmekontor. Det anbefales at virksomheter gjør individuelle vurderinger ift. behovet.

 

Situasjonen vil følges nøye og nye tiltak vil kunne bli iverksatt på kort varsel.

Her finner du flere faglige råd og anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet