Besøksregler i sykehjem 

Besøk bør avtales på forhånd. Samme regler som for besøk ellers gjelder.  

Det videreføres at besøk må foregå på beboernes rom ut april. 

 

Antall vaksinerte og status 

50 er fullvaksinert, 36 har fått sin første koronavaksine i uke 15  

Første re- vaksinering på 6 ukers intervallet i uke 17 (tidligere var det anbefalt med 3 ukers intervall mellom 1 og 2 dose)  

 

Kantine og møterom

All bruk av kantina og andre møterom på rådhuset stoppes fremdeles for arrangementer, for privat bruk og for lag og foreninger. Politiske møter kan gjennomføres (inkl. Ungdomsrådet) 

 

Treningsrommet

Treningsrommet – 10 personer – en meter avstand – alle ansvar for desinfisering etter bruk av apparater – se ellers idrettslagets regler

 

Nasjonale tiltak og anbefalinger gjeldene fra 16. april finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/